ُSuJok Correspondence Systems_Standard

سیستم های بازتابی

سیستم های بازتابی بخش های کوچکی از بدن هستند که تصویر و اطلاعات کل بدن را در خود دارند. سیستم هایی مثل دست و پا، گوش، عنبیه، صورت و سر از آن جمله اند. این حقیقت از دیرباز بر انسان آشکار بوده و از قابلیت های آن برای تشخیص و رفع ناهماهنگی بهره می جسته است. نقشه های این سیستم ها در عنبیه شناسی، ریفلکسولوژی، طب سوزنی گوش و تشخیص بر اساس زبان و چهره در مکاتب کهن تا معاصر مورد استفاده بوده است.

اما در سال های اخیر اکتشافات استاد فقید پروفسور پارک جاء وو نقطه عطف تاریخی این دانش شد و ضمن کشف گوشه های نهان این دانش، کارایی و قابلیت های آن را تا حد زیادی توسعه داد. پروفسور پارک تا آخرین سال زندگی پر بار خود در کنار مکاشفات دیگر هنوز روابط جدیدی میان سیستم های بازتابی و بدن کشف می کرد و در آخرین سال توانست نقشه جامعی برای مغز و نواحی برادمن در سیستم های بازتابی دست و پا ارائه کند. سیستم های بازتابی پرکاربرد عبارتند از:
سیستم بازتابی دست و پا یا حشرات بزرگ
سیستم بازتابی پنجه دست و پا یا استاندارد
سیستم بازتابی انگشتان یا حشرات

پروفسور پارک با بیش از 30 سال تجربه در این زمینه به این جمع بندی رسیدند که 90 درصد از ناهماهنگی ها از هر نوع و با هر سبب، در هر جای بدن تنها با ماساژ صحیح نواحی بازتابی رفع می شوند. تحریک صحیح و دقیق سیستم های بازتابی می تواند با افزایش خون و انرژی در ناحیه ناهماهنگی موجب آغاز فرایند ترمیمی در آن ناحیه شود. این اثرات همگی مستقل از سبب هستند به این معنی که اثرگذاری سیستم های بازتابی وابسته به سبب یا نوع ناهماهنگی نیست. علاوه بر این استفاده از این سیستم ها آسان است و به هیچ ابزاری نیاز ندارد بنابر این در هر موقعیتی در دسترس هستند و می توان آن ها را به کار گرفت.

در استفاده از سیستم های بازتابی هیچ نیازی به تغییرات انرژتیک نیست، ماهیت ناهماهنگی هر چه که باشد تنها با ماساژ نواحی بازتابی به سمت بهبودی می رود. اگر ماساژ یک ناحیه بازتابی کافی نیست لازم است تعداد بیشتری از این نواحی به طور صحیح تحریک شوند.

این روش هیچ عارضه ای ندارد و تنها می تواند موجب بهبود ناهماهنگی شود. با این حال با توجه به افزایش نیروی حیاتی در ناحیه ناهماهنگی می تواند موجب آشکار شدن ناهماهنگی های پنهان شود.

سیستم های بازتابی

One thought on “سیستم های بازتابی

  • December 10, 2019 at 7:17 am
    Permalink

    استاد دنبال راه ارتباطی هستم.

Leave a Reply