Direction Therapy

اصلاح جهت

از نظر استاد فقید پروفسور پارک جاء وو، اصلاح جهت بنیادی ترین و ساده ترین روش رفع ناهماهنگی است که به سادگی می تواند در هر جا و هر موقعیتی به کار گرفته شود. اصلاح جهت که در سال 2010 کشف و ارائه شده است همراه سوجوک کی منطقه ای دو اکتشاف پایانی و بسیار ارزشمند و کارآمد ایشان به شمار می روند. پروفسور پارک جاء وو معتقد بود اصلاح جهت و سوجوک کی یک مجموعه کامل را تشکیل می دهند و با وجود این دو نیازی به تکنیک های دیگر سوجوک نخواهد بود. اصلاح جهت خود به تنهایی چنان اثرگذار است که معمولا نیازی به سوجوک کی هم نیست.

بدن ما از اطراف انرژی دریافت می کند، از هر سو ترکیبی منحصر به فرد و متفاوت که حاصل عوامل اثرگذار جهت مانند جهت های جغرافیایی، اشیای پیرامون و عوامل طبیعی است. انرژی های جهتی بر سلامت ما اثر می گذارند و اگر از بازه تطبیق پذیری دور شده باشیم و بدن ما نتواند خود را با این انرژی ها تطبیق دهد، می توانند موجب تشدید بیماری های مزمن یا ایجاد بیماری های جدید شوند.

در این صورت برای بازگشت به هماهنگی کافی است کل بدن یا بخش هایی از بدن را در جهت مناسب قرار بدهیم تا در ارتباط و تعامل مناسب تری با انرژی های جهت قرار بگیرند.

در اصلاح جهت یک سیستم جامع جهتی با جزییات کافی شناخته می شود که در بعدهای چندگانه جهتی و در وضعیت های چهارگانه خوابیده، نشسته، ایستاده و در حال حرکت بر بدن  اثر می کند. با این همه روش های ساده ای برای کشف جهت و وضعیت مناسب برای ایجاد هماهنگی کشف شده است که به سادگی توسط دانش آموختگان مورد استفاده قرار می گیرد.

برای استفاده از این روش به هیچ ابزاری نیاز نیست، سرعت و دامنه اثرگذاری آن باورکردنی نیست و بدن دستکاری نمی شود.

اصلاح جهت

Leave a Reply