دانش هماهنگی راستین

دستیابی به سطوح بالاتری از هماهنگی آرزوی دیرین بشر بوده است. اگر این رویای شما هم هست، تامل کنید که به مقصد رسیده اید. این دانش کتاب اسرار هماهنگی ست و از  روش های بنیادی در علوم کل نگر، دانش نو و علوم کهن در این راه بهره می گیرد. 

حرکت و فعالیت فیزیکی، تمرینات آگاهی، سیستم انرژی، سیستم های بازتابی، موسیقی، مزاج شناسی، پاکسازی و تغذیه همگی در این سیستم در ژرف ترین سطح، در نهایت سادگی، به صورت کاربردی ارائه می شود. 

این دانش با به روز رسانی و تطبیق مکاتب کل نگر به قوانین جدیدی می رسد و مدل بدیع و قدرتمندی را ایجاد می کند که علاوه بر رفع بیماری در ارتقای هماهنگی ذهن، بدن و زندگی به ایجاد شخصیتی نیرومند، پایدار و موثر می انجامد.

سوجوک تراپی چیست؟

سوجوک تراپی، یک روش کل نگر برای بیش گیری و رفع ناهماهنگی است که در آن همه اقدامات درمانی بدون تجویز دارو یا دستکاری بدن انجام می شود و در عین حال به معالجات پزشکی بیماران سرعت می بخشد. 

سوجوک مجموعه ای چندلایه از روش ها را شامل می شود که به صورت غیرمستقیم و از طریق تحریک نواحی مشخصی از پنجه دست و پا انجام می شود.

ُSuJok Correspondence Systems_Standard

سیستم انطباق استاندارد سوجوک

پشتوانه علمی 

12000 صفحه مطلب تخصصی

2000 صفحه مطلب تخصصی به زبان فارسی

500 ساعت ویدئوی آموزشی به زبان فارسی

دانش بومی شده در تطبیق با طب ایرانی

 

پشتوانه پژوهشی 

27 پژوهش تخصصی سوجوک و 

بیش از 4000 مقاله علمی در زمینه ریفلکسولوژی و سیستم های بازتابی

 

شناسایی به عنوان یک روش موثر 

روند شناسایی سوجوک به عنوان یک روش موثر توسط نظام های بهداشتی کشورهای مختلف از سال از سال 2000 تا به امروز ادامه داشته است. 

سوجوک تاکنون در نظام های بهداشتی روسیه، رومانی، صربستان و هندوستان به عنوان یک روش موثر شناسایی شده است.