KaraHealing Music

موسیقی

همه ما در باره اثر موسیقی بر سلامت شنیده ایم، اما معمولا این روش ها چندان دقیق، در دسترس و قابل استفاده برای عموم نیستند. در کاراهیلینگ رابطه دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران با انرژی های طب چینی کشف شده و افراد می توانند پس از تعیین مزاج خود انتخاب های بهتری برای شنیدن موسیقی داشته باشند و ضمن لذت بردن از موسیقی مناسب تر، مزاج خود را نیز هر روز به تعادل نزدیک تر کنند.

در این روش پس از تعیین مزاج، نه چند قطعه محدود موسیقی بلکه دایره وسیعی از الحان موسیقی سنتی ایران برای هر فرد گشوده می شود که شنیدن هر برنامه ای در این گستره می تواند او را به بازه تطبیق پذیری نزدیک کند. در این روش افراد نا آشنا با موسیقی ناب ایرانی با آن آشنا می شوند و از ویژگی های منحصر به فرد و ارزشمند آن در زندگی بهره می برند.

برخی از کاربران گزارش کرده اند که قبل از این با این نوع موسیقی آشنا نبوده یا نمی توانسته اند آن را تحمل کنند، اما بعد از به کارگیری آن با این رویکرد آن را بسیار غنی و ارزشمند یافته اند.

موسیقی سنتی ایران دارای ویژگی های بی نظیری است که برای بسیاری از ما ناشناخته است و همین موجب محرومیت ملت ما از ارزش های آن شده است چنان که اندک اندک از زندگی ما بیرون می رود و غریب می افتد.

موسیقی سنتی ایران فاقد تنش های افراطی است

جملات موسیقایی زیبا در آن یکسره در حرکتند و هر لحظه اثر هنری نو خلق می شود

با سخنان بزرگانی تنیده شده است که حکمای زمان خود بوده اند

از عشق سخن می گوید که تنها حقیقت بنیادی این جهان است

گرم است حال آنکه سبب اغلب ناهماهنگی ها سردی است

یک برنامه فاخر موسیقی سنتی مثل یک نمایش اصیل طراحی می شود که تک تک جملات آن برای انتقال یک پیام ژرف و ارزشمند تدوین شده اند

پس به طور کلی موسیقی سنتی ایران همجهت با ایجاد هماهنگی است، چه رسد به آن که انتخاب آثار آن نیز بر اساس خصوصیات مزاجی فرد انجام گیرد، آنگاه این نوع موسیقی می تواند تک تک اجزای سیستم را به آرامی و هماهنگی و شادی درونی هدایت کند.


موسیقی

Leave a Reply